Platby - MŠ Krčín

Přejít na obsah
Příspěvek na provoz MŠ:

400,-
0,-

úplata (za 1 měsíc)
bezúplatně děti plnící povinné školní vzdělávání a děti s odkladem povinné školní docházky

Platby za odebranou stravu:

6,-
7,-
15,-
16,-
27,-
30
,-
21,-
23,-

1x svačina
1
x svačina (dítě nad 6 let)
oběd
oběd (dítě nad 6 let)
celý den (2x svačina + oběd)
celý den (2x svačina + oběd - dítě nad 6 let)
polodenní (1x svačina + oběd)
polodenní
(1x svačina + oběd - dítě nad 6 let)

Veškeré platby se hradí hotově nebo bezhotovostně přes účet v daných termínech.
Bližší informace u vedoucí školní jídelny p. Evy Hladíkové.
Kontakt ZŠ školní jídelna: telefon 491 113 428

Termíny placení stravného a školného (úplaty):

12. 9. 2017
11. 10. 2017
14. 11. 2017
12. 12. 2017
10. 1. 2018
13. 2. 2018
13. 3. 2018
11. 4. 2018
15. 5. 2018
12. 6. 2018
29. 6. 2018

Návrat na obsah