Zápis do MŠ - MŠ Krčín

Přejít na obsah
Zápis dětí do naší mateřské školy.


Zápis nových dětí se uskutečnil

ve čvrtek 10. 5. 2018 od 7:00 do 16:00 hod.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Nutné informace k zápisu - s sebou přineste:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, případně doklad o zmocnění zástupce dítěte v přijímacím řízení v případě osob, které pečují o dítě v pěstounské péči
  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou pediatrem o řádném přeočkování dítěte, v případě povinného předškolního vzdělávání bez potvrzení pediatra
  • vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
  • telefonní kontakty na zákonné zástupce

Den otevřených dveří.
Pro seznámení dětí s prostředím a částečně i s kolektivem zaměstnanců i budoucích kamarádů proběhnul den otevřených dveří
ve čtvrtek 19. 4. 2018 v časech 7:00 - 11:00 hod. a 14:00 - 16:00 hod.

Návrat na obsah